ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ഉച്ചസ്ഥിതസ്യാപി ശശാങ്കസൂനോർ-
ദശാമഹത്വം കുരുതേƒതിസൗഖ്യം
ദേഹസ്യ സൗഖ്യം ധനധാന്യവിദ്യാ-
ഗോവാജിമത്തേഭകകലാപടുത്വം.

സാരം :-

ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം ഉന്നതിയും മഹത്തായ സുഖവും ആരോഗ്യവും ധനധാന്യവർദ്ധനവും വിദ്യാഭിവൃദ്ധിയും പശുക്കളുടേയും കുതിരയുടേയും ആനയുടേയും ലാഭവും കലാവിദ്യകളിൽ സാമർത്ഥ്യവും ലഭിക്കും. ഇവിടെ ഉച്ചശബ്ദംകൊണ്ടു സാമാന്യമായി കന്നി രാശിയെ മുഴുവൻ ഗ്രഹിക്കാമെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.