ബുധന്റെ ദശാകാലം

ബൗദ്ധ്യാം ദൗത്യസുഹൃദ്ഗുരുദ്വിജധനം
വിദ്വൽപ്രശംസാ യശോ-
യുക്തിദ്രവ്യസുവർണ്ണവേസരമഹീ-
സൗഭാഗ്യഭാഗ്യാപ്തയഃ
ഹാസ്യോപാസനകൌശലം മതിചയോ
ധർമ്മക്രിയാസിദ്ധയഃ
പാരുഷ്യശ്രമബന്ധമാനസരുജാ
പീഡാ ച ധാതുത്രയാൽ.

സാരം :-

ബുധന്റെ ദശാകാലം ദൂതപ്രവൃത്തികൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണരിൽനിന്നും ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽനിന്നും ധനലാഭവും, വിദ്വാന്മാരുടെ അനുമോദനവും പ്രശംസയും കീർത്തിയും, ഓട്, പിച്ചള, സ്വർണ്ണം, കുതിര, ഗോവർകഴുത, ഭൂസ്വത്തുക്കൾ ഇവയുടെ ലാഭവും ഐശ്വര്യവും സുഖവും ഭാഗ്യവും സിദ്ധിക്കുകയും നേരമ്പോക്കുകളും ഫലിതങ്ങളും പറയുകയും  അന്യന്മാരുടെ സേവയ്ക്ക് അധീനപ്പെടുകയും ബുദ്ധിവർദ്ധനവും വിദ്യാഗുണവും ധർമ്മകാര്യങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിയും ഉത്സാഹസിദ്ധിയും മറ്റു ഗുണങ്ങളും പരുഷമായ വാക്കും അത്യദ്ധ്വാനവും ബന്ധനവും (ജയിൽവാസവും) മനോദുഃഖവും ഉന്മാദം മുതലായ മാനസികരോഗങ്ങളും ത്രിദോഷകോപത്താൽ ദേഹപീഡയും മറ്റും ദോഷങ്ങളും സംഭവിക്കും. ഈ ഫലങ്ങളോടുകൂടി മേൽ പ്രത്യേകം വിവരിക്കുന്ന ദശാഫലങ്ങളെയും യോജിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുകൊൾകയും വേണം. 

ബുധന് മാരകസ്ഥാനസംബന്ധമുണ്ടായാൽ ദോഷശാന്ത്യർത്ഥം വിഷ്ണുപൂജയും സഹസ്രനാമജപാർച്ചനങ്ങളും വൈഷ്ണവമന്ത്രജപങ്ങളും ചെയ്കയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.