ഉച്ചഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ഉച്ചഖേചരസംയുക്തബുധദായേ സുഖം ധനം
ഭാഗ്യോത്തരം സുവിദ്യാം ച വണിജ്യം ഗോകൃഷിക്രിയാം.

സാരം :-

ഉച്ചഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം സുഖവും ധനവും ഉത്തരോത്തരം ഭാഗ്യവും ലഭിക്കുകയും ശ്രേഷ്ഠമായ വിദ്യാഭ്യാസവും ക്രയവിക്രയങ്ങളും (കച്ചവടവും) പശ്വാദിലാഭവും കൃഷിയും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.