അത്യുച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

അത്യുച്ചഗസ്യേന്ദുസുതസ്യ ദായേ
വിത്താന്ന്വിതഃ ഖ്യാതിമുപൈതി സൗഖ്യം
വിദ്യായശോബന്ധുനരേന്ദ്രപൂജാ-
ഭൂപുത്രദാരോത്സവവാഗ്വിലാസം.

സാരം :-

അത്യുച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം ധനപുഷ്ടിയും പ്രസിദ്ധിയും സുഖവും വിദ്യയും യശസ്സും ബന്ധുസംഗമവും രാജസമ്മാനവും ഭൂമിലാഭവും പുത്രലാഭവും വിവാഹവും ഉത്സാഹവും നിത്യസൌഖ്യവും വാഗ്വിലാസവും മറ്റും ഗുണാനുഭവമുണ്ടാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.