നീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

നീചസ്ഥചന്ദ്രാത്മജദായകാലേ
ജ്ഞാനേന ഹീനം സ്വജനൈർവ്വിയുക്തം
പദച്യുതിം ചോരഭയം രുജാർത്തിം
വിദേശവാസം വനവാസുദുഃഖം.

സാരം :-

നീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം അറിവില്ലായ്കയും ബന്ധുക്കളുടെ രോഗവിയോഗങ്ങളും സ്ഥാനഭ്രംശവും കള്ളന്മാരിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവവും രോഗാരിഷ്ടയും അന്യദേശവാസവും വനവാസം നിമിത്തം ക്ലേശവും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.