നീചസ്ഥനായ ഗൃഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം

നീചഖേചരസംയുക്തജീവദായേ മനോരുജഃ
പരപ്രേഷ്യാപവാദം ച പുത്രാണാം ച വിരോധിതാ.

സാരം :-

നീചസ്ഥനായ ഗൃഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം മനോദുഃഖവും ബുദ്ധിഭ്രമം ഉന്മാദം മുതലായ രോഗങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഉപദ്രവവും അന്യഭൃത്യന്മാരുടെ അപവാദവും പുത്രവൈരവും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.