ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം

ലഗ്നം ഗതസ്യ ഹി ദശാ പുരുഷം കരോതി
ജീവസ്യ സൌഖ്യമമലാംബരഭൂഷണം ച
യാനാധിരോഹണമൃദംഗപണാരവൈശ്ച
മത്തേജവാജിഭടസംഘയുതം കരോതി.

സാരം :-

ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം സുഖവും നല്ലവസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും പല്ലക്കു മുതലായ വാഹനങ്ങളും ലഭിക്കയും മൃദംഗപണവാദിത്രഘോഷങ്ങളോടും ചതുരംഗപ്പടകകളോടുകൂടിയും സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. കേന്ദ്രഫലവും ലഗ്നഗതഫലം രണ്ടും ഇവിടെ നിരൂപണിയങ്ങളാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.