രാഹുദശയിലെ ബുധന്റെ അപഹാരകാലം

സുതസ്വസിദ്ധിസ്സുഹൃദാം സമാഗമോ
മനോവിദഗ്ദ്ധത്വമതീവ ജായതേ
പടുക്രിയാഭൂഷണകൗശലാദികം
ഭുജംഗസംവത്സരഹാരിണീന്ദുജേ.

സാരം :-

രാഹുദശയിലെ ബുധന്റെ അപഹാരകാലം പുത്രലാഭവും ധനലാഭവും ബന്ധുക്കളുടെ ആഗമവും മനസ്സിന് ഉത്സാഹവും പ്രവൃത്തികളിൽ സാമർത്ഥ്യവും ആഭരണാലങ്കാരവും രാജപ്രസാദവും മറ്റു ഗുണാനുഭവങ്ങളും അനുഭവിക്കും. ബുധന്റെ മാരകത്വാദിദോഷങ്ങൾ വന്നാൽ തൽപരിഹാരമായി വിഷ്ണുസഹസ്രനാമജപം ചെയ്കയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.