വരജനിഭം

വരന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം വിവാഹമുഹൂർത്തത്തിന് വർജിക്കണം. 

വരന്റെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിന്റെ അനുജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ വിവാഹമുഹൂർത്തത്തിനു വർജിക്കണമെന്നില്ല. 

വധുവിന്റെ ജന്മനക്ഷത്രവും അനുജന്മനക്ഷത്രവും വിവാഹമുഹൂർത്തത്തിന് വർജിക്കണമെന്നില്ല. ആചാരവും അപ്രകാരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

കന്ന്യാജന്മത്രയം ശസ്തം;
വരസ്യാദ്യം വിനാദ്വയം 

എന്നാണതിന്നു ശാസ്ത്രനിയമം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.