ശ്വാസ പരീക്ഷണം

പ്രശ്നകര്‍ത്താവ് ദൈവജ്ഞനോട് തന്‍റെ ആഗ്രഹം പറയുമ്പോള്‍ ദൈവജ്ഞന്‍ തന്‍റെ ശ്വാസം ഏത് മൂക്കില്‍ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ശ്വാസ പരീക്ഷണം. 

ദൈവജ്ഞന്‍ എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടന്‍ തന്‍റെ ശ്വാസം ഏത് മൂക്കില്‍ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് അറിയണം. അതായത് ശ്വാസം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇഡയായിട്ടാണോ പിംഗലയായിട്ടാണോ സുഷുമ്നയായിട്ടാണോ എന്ന് നോക്കണം. പ്രശ്ന കര്‍ത്താവിന്‍റെ ചോദ്യ സമയത്ത് ദൈവജ്ഞന്‍ സ്വയം തന്‍റെ ശ്വാസ പരീക്ഷണം നടത്തി പ്രശ്നകര്‍ത്താവിന്‍റെ  ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കണം.

ഇതു കൂടാതെ ശ്വാസം പഞ്ചഭൂതങ്ങളില്‍  ഏത് ഭൂതവുമായി (പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം) ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്ന് നോക്കണം.

പ്രശ്നസമയത്തെ ഭൂതോദയം കണക്കാക്കുക. പ്രശ്നകര്‍ത്താവിന്‍റെ ചോദ്യ സമയത്ത് ദൈവജ്ഞന്‍റെ ശ്വാസം ഏത് ഭൂതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നാസാദ്വാരത്തില്‍ നിന്നും ശ്വാസത്തിന്‍റെ ദൈര്‍ഘ്യം കൊണ്ടാണ്. ശ്വാസത്തിന്‍റെ ദൈര്‍ഘ്യം 16 അംഗുലമായാല്‍ ഭൂമി ഭൂതവും, 12 അംഗുലമായാല്‍ ജലഭൂതവും, 8 അംഗുലമായാല്‍ അഗ്നിഭൂതവും, 6 അംഗുലമായാല്‍ വായുഭൂതവും, 2 അംഗുലമായാല്‍ ആകാശഭൂതവുമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.