ചൊവ്വയെക്കൊണ്ട് ഭൈരവി, യക്ഷി, നരസിംഹം മുതലായ വിഷ്ണുവംശങ്ങളായ മൂര്‍ത്തികള്‍, ധര്‍മ്മദൈവ രൂപിണിയായ ഭഗവതി, കൃഷ്ണ ചാമുണ്ഡി, ശൈവമൂര്‍ത്തികള്‍, വനദേവതകള്‍, ശിവഭൂതങ്ങള്‍ മുതലായവരെ പറയണം

ഭൗമോ ഭൈരവയക്ഷ ഏതദബലാ ശൌക്രേƒഥബൌധേ സ്ഥിതോ
ഗന്ധര്‍വ്വോരതികാമ ഇത്യയമഥോ യക്ഷീ ച രുഷ്ടോ ഹരിഃ
കര്‍ക്കിസ്ഥഃ പരദേവതാ ഭഗവതീ വാ കൃഷ്ണചാമുണ്ഡ്യസൃക്
സിംഹസ്ഥോ വനദേവതാശ്ച ശിവഭൂതൗഘാശ്ച രുഷ്ടശ്ശിവഃ

സാരം :-

ചൊവ്വ ഇടവം രാശിയില്‍ നിന്നാല്‍ ഭൈരവിയേയും യക്ഷിയേയും തുലാം രാശിയില്‍ നിന്നാല്‍ ഭൈരവനേയും യക്ഷനേയും പറയണം.

ചൊവ്വ മിഥുനത്തിലോ കന്നിയിലോ നിന്നാല്‍ നരസിംഹം മുതലായ വിഷ്ണുവംശങ്ങളായ മൂര്‍ത്തികളെ പറയണം. പക്ഷേ മിഥുനം രാശിയില്‍ നിന്നാല്‍ രതികാമനെന്ന ഗന്ധര്‍വ്വനേയും കന്നി രാശിയില്‍ നിന്നാല്‍ രതികാമിനിയെന്ന യക്ഷിയേയും പറയണം.

ചൊവ്വ കര്‍ക്കിടകം  രാശിയില്‍ നിന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ ധര്‍മ്മ ദൈവരൂപിണിയായ ഭഗവതിയേയും കൃഷ്ണ ചാമുണ്ഡിയേയും വിചാരിക്കണം.

ചൊവ്വ ചിങ്ങം രാശിയില്‍ നിന്നാല്‍ സംഹാരരുദ്രന്‍ മുതലായ ശൈവമൂര്‍ത്തികളേയും വനദേവതകളേയും ശിവഭൂതങ്ങളേയും പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.