പ്രശ്നാക്ഷരങ്ങളുടെ ഫലം പറയുന്നതിനുവേണ്ടി അക്ഷരങ്ങളെ പലതരത്തില്‍ വിഭജിക്കുകയും അതിന്‍റെ ഫലങ്ങള്‍ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

പ്രശ്നാക്ഷരങ്ങളുടെ ഫലം പറയുന്നതിനുവേണ്ടി അക്ഷരങ്ങളെ പലതരത്തില്‍ വിഭജിക്കുകയും അതിന്‍റെ ഫലങ്ങള്‍ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവയില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട വര്‍ഗീകരണങ്ങളും അവയുടെ ഫലവും മാത്രം താഴെ പറയാം.

ആദ്യം അക്ഷരങ്ങളെ 2 തരത്തില്‍ തിരിക്കുന്നു.

1. സ്വരങ്ങള്‍, 2. വര്‍ഗാക്ഷരങ്ങള്‍

ഇതില്‍ സ്വരാക്ഷരങ്ങളെ മുഴുവന്‍ ജീവന്‍ എന്നും വര്‍ഗ്ഗാക്ഷരങ്ങളെ ശരീരം എന്നും പറയുന്നു.

ഇതില്‍ പൃഛകന്‍റെ വാക്കുകളിലെ ആദ്യാക്ഷരം സ്വരമായിരുന്നാല്‍ ദോഷം ശരീരത്തിനാണെന്നും ജീവനല്ലെന്നും പറയണം. ഇത് കൂടാതെ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ 35 അക്ഷരങ്ങളെ വായു അക്ഷരങ്ങള്‍, അഗ്നി അക്ഷരങ്ങളം ഇന്ദ്രാക്ഷരങ്ങള്‍, നപുംസകാക്ഷരങ്ങള്‍ എന്ന് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.