പൃഛക ദൈവജ്ഞ സമാഗമം

നിത്യവൃത്തികളും പഞ്ചാംഗഗണനയും കഴിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവജ്ഞന്‍ പൃഛകനെ  പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ ആയിരിക്കും പൃഛകന്‍ ദൈവജ്ഞനെ കാണാന്‍ വരുന്നത്. ഇതിന് ദൂത ദൈവജ്ഞസമാഗമം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ സമയത്ത് ദൈവജ്ഞന്‍ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി പൃഛകന്‍ വന്ന സമയം, പൃഛകന്‍ വന്നു നിന്ന രാശി, ആസമയത്തുള്ള ദൈവജ്ഞനായ തന്‍റെ ശ്വാസസ്ഥിതി, മനോദശ, പൃഛകന്‍ ആദ്യമായി പറയുന്ന വാക്കിലെ അക്ഷരങ്ങള്‍, പൃഛകന്‍റെ ചേഷ്ട, നോട്ടം, മറ്റു ഭാവങ്ങള്‍, പൃഛകന്‍റെ വസ്ത്രധാരണം, സമാഗമസമയത്ത് നാലുപാടും കാണുന്ന ശുഭാശുഭ നിമിത്തങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ ഇവയെല്ലാം പ്രശ്ന ഫല പ്രവചനത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.