പൃഛകനും ദൈവജ്ഞ ശ്വാസഗതിയും

പ്രശ്നകര്‍ത്താവ് ദൈവജ്ഞന്‍റെ ശ്വാസം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭാഗത്തില്‍ വന്നു നില്‍ക്കുക, ശ്വാസം ഭൂമിയുമായോ, ജലവുമായോ ഭൂതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് വന്നാല്‍ പ്രശ്നകര്‍ത്താവ് ദീര്‍ഘായുസ്സും ഗുണവാനും നല്ല കളത്രം (ഭാര്യ) ഉള്ളവനും നല്ല സന്താനങ്ങളുള്ളവനും ധനസമൃദ്ധിയുള്ളവനും ആയിരിക്കും. സത്സന്താനങ്ങളും പുത്രസമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും

ഇതിനു വിപരീതമായി ശ്വാസം അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ ഭൂതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും പ്രശ്നകര്‍ത്താവ് ശ്വാസം വരാത്ത ഭാഗത്ത് നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഭാര്യാ നാശം, പുത്രനാശം, ധനനാശം, ആയുസ്സ് കുറവ് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.