ശിശു സര്‍പ്പത്തെപ്പോലെ ക്രൂരസ്വഭാവനായോ അല്ലെങ്കില്‍ അഭ്യാസവിശേഷാദികളാല്‍ പാമ്പിനെ ശരീരത്തില്‍ ചുറ്റുക മുതലായത് ചെയ്യുന്നവനായോ

ശശാംകേ പാപലഗ്നേ വാ വൃശ്ചികേശത്രിഭാഗഗേ
ശുഭൈഃ സ്വായസ്ഥിതൈര്‍ജ്ജാതസ്സര്‍പ്പസ്തദ്വേഷ്ടിതോപി വാ.

സാരം :-

1). ജനനസമയത്തെ ചന്ദ്രന്‍റെ ദ്രേക്കാണാധിപന്‍ കുജനാവുക ആ ചന്ദ്രന്‍റെ രണ്ടിലും പതിനൊന്നിലുമായി മൂന്നു ശുഭന്മാരും നില്‍ക്കുക, 2). പ്രസവകാലോദയലഗ്നം പാപരാശിയാവുക, ആ ലഗ്നത്തിന്‍റെ ദ്രേക്കാണാധിപന്‍ കുജനാവുക, ലഗ്നത്തിന്‍റെ രണ്ട്, പതിനൊന്ന് എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ശുഭന്മാര്‍ മൂന്നും നില്‍ക്കുകയും ചെയ്ക. ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടില്‍ ഒരു യോഗമുള്ളപ്പോള്‍ ജനിയ്ക്കുന്ന ശിശു സര്‍പ്പമോ സര്‍പ്പവേഷ്ടിതനോ ആയിരുന്നുവെന്നും പറയണം.

മേല്‍പറഞ്ഞ യോഗങ്ങള്‍ ധാരാളം സംഭാവ്യമായും, യോഗഫലമായ സര്‍പ്പത്തേയോ സര്‍പ്പവേഷ്ടിതനേയോ പ്രസവിച്ചു കാണുന്നത് തീരെ അസംഭാവ്യമായും ഇരിയ്ക്കുന്നതിനാല്‍ ഈ പറഞ്ഞ ഫലം അനുഭവഗോചരമല്ലെന്ന് ചിലര്‍ക്ക് പക്ഷമുണ്ടാവാമെങ്കിലും അങ്ങിനെ അസംഭാവ്യഫലമാണെങ്കില്‍ ആ സംഗതി ആചാര്യന്‍തന്നെ പറയുമായിരുന്നു. മുകളില്‍ നാഭസയോഗാദ്ധ്യായത്തില്‍

"പൂര്‍വ്വശാസ്ത്രാനുസാരേണ മയാ വജ്രാദയഃ കൃതാഃ
ചതുര്‍ത്ഥഭവനേ സൂര്യാദ്ജ്ഞസിതൗ ഭവതഃ കഥം?"

എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിയ്ക്ക് യോഗത്തിന്‍റെ പരിപൂര്‍ത്തിയില്‍ ഒന്നുകൂടി നിഷ്കര്‍ഷിയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിയ്ക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാല്‍ ലഗ്നം പാപരാശിയാവുക, ആ ലഗ്നത്തോട് തുല്യകലയായി ചന്ദ്രന്‍ (ലഗ്നത്തില്‍ തന്നെ) നില്‍ക്കുക, ശുഭന്മാരൊക്കെ രണ്ടും പതിനൊന്നും ഭാവങ്ങളില്‍ ലഗ്നചന്ദ്രന്മാരോട് തുല്യകലയായി  നില്‍ക്കുക; ഇങ്ങിനെ യോഗമുണ്ടായാല്‍ ജനിച്ചത് സര്‍പ്പം തന്നെ ആയിരിയ്ക്കുമെന്ന് പറയണം. യോഗത്തിനു സ്വല്പം മാത്രം പൂര്‍ത്തിക്കുറവുണ്ടെങ്കില്‍ ശിശു സര്‍പ്പത്തെപ്പോലെ ക്രൂരസ്വഭാവനായോ അല്ലെങ്കില്‍ അഭ്യാസവിശേഷാദികളാല്‍ പാമ്പിനെ ശരീരത്തില്‍ ചുറ്റുക (അങ്ങിനെ സുലഭമായി കാണാറുണ്ടല്ലോ) മുതലായത് ചെയ്യുന്നവനായോ ഇരിയ്ക്കുമെന്നു പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.