ആരൂഢലഗ്നത്തിനേയും ഉദയ ലഗ്നത്തിനേയും കണക്കാക്കി ശകുനഫലം പറയുന്നതുപോലെ പൃഛകന്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സമയത്തെ ലഗ്നമാക്കിയും ശകുന ഫലം പറയാവുന്നതാണ്.

ആരൂഢരാശിയുടേയും ഉദയലഗ്നത്തിന്‍റെയും 3, 6, 8 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ശുഭന്മാരും, പാപന്മാരുമായ ഗ്രഹങ്ങള്‍ നിന്നാല്‍ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ ഫലം മുന്‍കൂട്ടിപറയാന്‍ സാധിയ്ക്കുന്നതുപോലെ പൃഛകാരൂഢ രാശിയില്‍ നിന്നോ പ്രശ്നാരൂഢ രാശിയില്‍ നിന്നോ 4, 7, 10 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ നിന്നാല്‍ പൃഛകന്‍ വഴിയില്‍ ശുഭശകുനങ്ങള്‍ കണ്ടു എന്ന് വരാം . 4, 7, 10 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ബലവാനായ പാപഗ്രഹമാണ് നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ അശുഭ ശകുനങ്ങള്‍ കണ്ടു എന്ന് വരാം. ആരൂഢലഗ്നത്തിനേയും ഉദയ ലഗ്നത്തിനേയും കണക്കാക്കി ശകുനഫലം പറയുന്നതുപോലെ പൃഛകന്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സമയത്തെ  ലഗ്നമാക്കിയും ശകുന ഫലം പറയാവുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.