സന്താന ലാഭത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ തീ കത്തുന്നതോ, ശരീരത്തിൽ നിന്നും മലം മുതലായ അഴുക്കുകളെ കളയുന്നതോ

ദർശനം ജ്വലിതസ്യാഗ്നേർമലാദിത്യജനം തനോഃ
യാനം കസ്യാപി തദ്ദേശാൽ ഗർഭച്ഛിദ്രസ്യ സൂചകം.

സാരം :-

സന്താന ലാഭത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ തീ കത്തുന്നതോ, ശരീരത്തിൽ നിന്നും മലം മുതലായ അഴുക്കുകളെ കളയുന്നതോ പ്രശ്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നതോ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഗർഭം അലസി പോകുമെന്ന് പറയണം. ഗർഭത്തിന്റെ ശുഭാശുഭത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഗർഭം അലസുമെന്ന് പറയേണ്ടത്. സന്താന വിഷയമായി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ വക ലക്ഷണങ്ങൾ നാശ സൂചകങ്ങൾ ആണെന്നും പറയാം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.