പശ്വാലംഭനമെന്നതല്ല, പശ്വാനയനം എന്നതാണ് ശരി എന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ?

വൈദികവും ലൗകികവുമായ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ വേണ്ടത്ര പ്രാവീണ്യമില്ലാത്തവർ ഒന്നുമറിയാത്ത ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉന്നയിയ്ക്കുന്ന വാദമുഖങ്ങളാണിവയൊക്കെയും. " കാട്ടാളരിൽ കാപ്പിരി കാമദേവൻ " എന്നാണല്ലോ. ഒരു മരവും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് ഒരു ആവണക്ക് മരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൻ വൃക്ഷമായി തോന്നിയേയ്ക്കാം.

വേദത്തിന് പൂർവ്വകാണ്ഡമെന്നും ഉത്തരകാണ്ഡമെന്നും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പൂർവ്വകാണ്ഡം എന്നത് പൂർവ്വമീമാംസാശാസ്ത്രവും ഉത്തരകാണ്ഡം എന്നത് ഉപനിഷത്തുക്കളുമാകുന്നു. ഷഡ്ദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നായ പൂർവ്വമീമാംസാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജൈമിനിമഹർഷിയാണ്. ജൈമിനിമഹർഷി തന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പശ്വാലംഭനം എന്നുതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത് തിരുത്തുവാൻ ജൈമിനിമഹർഷിയോളം പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു സംസ്കൃത - വേദപണ്ഡിതനും ഇന്നേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജൈമിനി മഹർഷിക്ക് ശേഷം ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരായ കുമാരിലഭട്ടനും. പ്രഭാകരഗുരുവും ഇക്കാര്യം തിരുത്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വൈദിക സംജ്ഞകളെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കപ്പെട്ടത് യാസ്കമഹർഷിയുടെ നിരുക്തശാസ്ത്രത്തിലാണ്. അതിലും അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥകല്പന വന്നുചേർന്നിട്ടില്ല. വേദത്തിന്റെതന്നെ വ്യാഖ്യാന രൂപമായ ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ആരണ്യകങ്ങളും എന്തെന്നറിയാതെ കേവല ലൗകികന്യായത്തിൽ വൈദികസംജ്ഞകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.