ശാക്തേയ പൂജ വിധാനം


ശാക്തേയ പൂജ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിധാനത്തിൽ ആണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. 

ബാലപരമേശ്വരി, ശ്രീവിദ്യ(ലളിത), കാളി എന്നിവയാണ്. 

ശാക്തേയകാവുകളിൽ കാളി വിധാനം ആണ് പൂജ. 

ഗൃഹങ്ങളിൽ കൂടുതലും ബാലാ വിധാനത്തിലാണ്. 

രാജകീയ പ്രാധാന്യം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ശ്രീവിദ്യ വിധാനത്തിലും ആണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.