അധ്വരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അഹിംസാത്മക മാർഗ്ഗമാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. അത് ശരിയാണോ?

ഒന്നുമറിയാത്ത ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില അല്പ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന വാദഗതിതന്നെയാണ് ഇതും. അധ്വരം എന്നാൽ അധ്വാനം = വൈദികമാർഗ്ഗം, രാതി = പോഷയതി എന്നതാണ്. അതായത് വൈദികമാർഗ്ഗത്തെ പോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നത് എന്നതാകുന്നു. ഇത് യാസ്കമഹർഷിയുടെ അഭിപ്രായമാണ്. ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അഹിംസയെയല്ല. വൈദികയാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെത്തന്നെയാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.