ചിലർ പറയുന്നു ഒന്നിനു ജീവൻ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ. അതില്ലാതാക്കുവാൻ എന്തധികാരമെന്ന്. ഇത് ശരിയാണോ?

ഈ വാദഗതി വേദാന്തതത്വം ശരിയായി മനസിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവദ്ഗീത രണ്ടാമധ്യായം വായിച്ചാൽത്തന്നെ ഇതിന് ഉത്തരം വ്യക്തമായി കിട്ടും. ജീവൻ ദേഹത്തെ സ്വീകരിയ്ക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ദേഹം ജീവനെ സ്വീകരിക്കുകയല്ല. ജീവൻ അവധ്യനും അദാഹ്യനും നിത്യനും നിരാമയനുമൊക്കെയാണ്. നിത്യനായ ജീവൻ അനിത്യമായ ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ദേഹം നശിച്ചാലും ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ ജീവനാകട്ടെ ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുപോലെയാണിത്. അതിനാൽ ദേവകാര്യത്തിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന മൃഗബലി ആ ജീവചൈതന്യത്തെ ദേവചൈതന്യത്തിലേയ്ക്ക് ലയിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശ്രീരാമന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ആയുധമേറ്റ് മരണപ്പെട്ട രാക്ഷസന്മാർക്കുപോലും സദ്ഗതി കിട്ടിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ദേവസന്നിധിയിൽ ബലിയർപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് സദ്ഗതി കിട്ടുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.