സൽഗുണസമ്പന്നയായും ബുദ്ധിഗുണംകൊണ്ട് സദാചാരവതിയും ലോകപ്രസിദ്ധിയും നേടുന്നവളുമായിത്തീരുന്നതാണ്

യുഗ്മേ വിലഗ്നേ കുജസൗമ്യ ജീവ
ശുക്രൈർ ബലിഷ്ഠൈ ഖലുജാതകന്യാ
വിഖ്യാതനാമ്നീ സകലാർത്ഥതത്വ
ബുദ്ധിപ്രസിദ്ധാ ഭവതീഹസാധ്വീ.

സാരം :-

സ്ത്രീജാതകം യുഗ്മരാശിലഗ്നമാവുകയും ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ ബലവാന്മാരായിരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ അവൾ നിശ്ചയമായും ലോകജനത പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന സൽഗുണസമ്പന്നയായും എല്ലാ അർത്ഥതത്ത്വങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിഗുണംകൊണ്ട് സദാചാരവതിയും ലോകപ്രസിദ്ധിയും നേടുന്നവളുമായിത്തീരുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.