വക്രഗതിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം

വക്രാന്വിതസ്യ ഭൗമസ്യ ദശാകാലേ മഹാഭയം
ചോരാഗ്നിഭീതിമടനം വനവാസം പദച്യുതിം.

സാരം :-

വക്രഗതിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വായുടെ ദശാകാലം വലുതായ ഭയവും കള്ളന്മാരിൽനിന്നും അഗ്നിയിൽ നിന്നും ഉപദ്രവവും സഞ്ചാരവും വനവാസവും സ്ഥാനഭ്രംശവും സംഭവിക്കും. വക്രയുതനായ ഗ്രഹത്തിന് ഉച്ചബലം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾകൂടി മിക്കവാറും വരുന്നതായിട്ടാണ്‌ അനുഭവം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.