നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം

ചതുർത്ഥരാശിസ്ഥിതരാഹുദായേ
മാതുർവ്വിനാശം ത്വഥവാ തദീയം
ക്ഷേത്രാർത്ഥനാശം നൃപതേഃ പ്രകോപം
കളത്രപാതിത്യമുപൈതി ദുഃഖം.

സാരം :-

നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം മാതാവിനോ മാതൃസംബന്ധികൾക്കോ മാതൃസാമ്യമുള്ളവർക്കോ നാശവും ഭൂമിക്കും കൃഷിക്കും ധനത്തിനും ഹാനിയും രാജകോപവും ഭാര്യാദൂഷണവും അനേകവിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.