സൗരമാസം

സൂര്യസ്ഫുടഗതികൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്നത് സൗരദിനം. മേഷസംക്രമം മുതൽ ഇടവസംക്രമം വരെയുള്ള ദിനങ്ങൾ ചേർന്നത് ഒരു മാസം. ഇടവസംക്രമം മുതൽ മിഥുനസംക്രമം വരെ രണ്ടാമത്തെ മാസം, ഇങ്ങനെ സംക്രമം മുതൽ സംക്രമം വരെയുള്ള ദിനങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന മാസങ്ങൾക്കാണ് സൗരമാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൗരമാസങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും സൂര്യസ്ഫുടഗതികൊണ്ട്  ദിനങ്ങൾക്കു ഏറ്റകുറവുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പന്ത്രണ്ടുമാസത്തിന്നും കൂടി ഒരു സംവത്സരത്തിനു മുന്നൂറ്റിഅറുപത്തിയഞ്ചെകാൽ സാവനദിവസം വരും. അതിനാൽ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിനു ഒരു സാവന ദിവസം കൂടുതൽ വരുന്നതായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.