ക്ഷേത്രാഭിവൃദ്ധി അഞ്ചുവിധമാണ്

ആചാർയ്യതപസാമ്നായജപേന നിയമേന ച
ഉത്സവേനാƒന്നദാനേന ക്ഷേത്രവൃദ്ധിസ്തു പഞ്ചധാ

സാരം :-

ആചാര്യ്യന്റെ (തന്ത്രിയുടെ) തപസ്സുകൊണ്ടും, വേദജപംകൊണ്ടും (ഋഗ്വേദലക്ഷാർച്ചന മുതലായവ) നിത്യ നൈമിത്തിക കർമ്മങ്ങൾക്കൊണ്ടും, വാർഷികമായ ഉത്സവംകൊണ്ടും, അന്നദാനം കൊണ്ടും മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം ക്ഷേത്രാഭിവൃദ്ധി അഞ്ചുവിധമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.