ആയുധാഭ്യാസകളരി പ്രതിഷ്ഠ

വിഘ്നേശം ചണ്ഡികാം വിഷ്ണും
വടുകം ച ഗുരും തഥാ
കാളീം ച വാസ്തുപുരുഷം
ശൈവേ ച പരദേവതാം


സാരം :- 

ആയുധാഭ്യാസകളരിയിങ്കൽ ഗണപതി, ചണ്ഡികാദേവി, വിഷ്ണു, വടുകൻ, ഗുരു, ഭദ്രകാളി, വാസ്തുപുരുഷൻ, പരദേവത എന്നിവരെ ക്രമമനുസരിച്ചു കിഴക്ക് തുടങ്ങി എട്ടു ദിക്കുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.