വൈദിക യാഗങ്ങൾക്ക് മൃഗബലി നിർബന്ധമാണോ?

വൈദികയാഗങ്ങൾക്ക് ആജ്യം, സോമരസം, വപ എന്നിവ നിർബന്ധമാണ്. ആജ്യം എന്നാൽ പശുവിൻപാലിൽനിന്ന് എടുക്കുന്ന നെയ്യ് തന്നെ. സോമരസം എന്നാൽ സോമലത പിഴിഞ്ഞെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന സത്ത് തന്നെയാകുന്നു. വപ എന്നാൽ പശു, ആട്‌ തുടങ്ങിയ ബലിമൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനായി പശ്വാലംഭനം തുടങ്ങിയ വിധികൾ മീമാംസാ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.