ശ്രാദ്ധം എന്നാൽ എന്ത്?

ശ്രദ്ധ എന്നത് ഒരു വൈദിക സംജ്ഞയാണ്. അതല്ലാതെ നാം മലയാളത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാറുള്ള ശ്രദ്ധയല്ല. ഈ വൈദിക സംജ്ഞയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുക്കളെതന്നെ അവലംബിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശബ്ദമാണിത്. ജീവൻ യാതൊന്നിൽനിന്നാണോ ഉത്ഭവിച്ചത് അതിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണ് ശ്രാദ്ധം എന്നതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് മരണാന്തരം ആത്മാവിന് സ്വർഗ്ഗാദി ലോകങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനോ ഉദാത്തമായ പുനർജ്ജന്മം ലഭിക്കുവാനോവേണ്ടി പുത്രന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യമാണ് ഇത്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.