നവഗ്രഹങ്ങളും നവരത്നങ്ങളും - കവിത

സൂര്യന് രത്നം മാണിക്യം .അദ്ദേഹത്തെ ഞായറാഴ്ച കൂവളപ്പൂക്കള്‍ കൊണ്ട് പൂജിച്ചാല്‍ ദോഷ ശമനം.
ചന്ദ്രന്‍ രത്നം മുത്ത് .അദ്ദേഹത്തെ വെളുത്ത താമരപ്പൂകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച പൂജിച്ചാല്‍
ദോഷ ശമനം
കുജന്‍ (ചൊവ്വ) രത്നം പവിഴം. അദ്ദേഹത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ചുവന്ന ഏത് പൂവും തെച്ചി ചെമ്പരത്തി അര്‍ച്ചിക്കാം ജാതകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം ചൊവ്വയുടേതാണ് വിവാഹം നടക്കാതി
രിക്ക മുടങ്ങുക ഇതിനൊക്കെ പരിഹാര
മാണ് ഈ പൂജ.
ബുധന്‍ രത്നം മരതകം . ബുധന്‍ വിദ്യാകാരക
നാണ് ബുധനാഴ്ച തുളസീമാല കൊണ്ട് പൂജിക്കുന്നത് ഗുണമാണ്.
ഗുരു(വ്യാഴം) വ്യാഴദശ പൊതുവെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹ കാലമാണ് മഹാവിഷ്ണുവാണ് വ്യാഴാധിപന്‍ അദ്ദേഹത്തെ ചെമ്പകപ്പൂക്കള്‍കൊണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച പൂജിക്കുന്നത് ശോഭനമാണ്
പുഷ്യരാഗമാണ്. വ്യാഴത്തിന്റെ രത്നം.
ശുക്രന്‍(വെള്ളി) വൈരമാണ് രത്നം വെള്ളിയാഴ്ച ശുക്രന് മുല്ലപ്പൂകൊണ്ട്
അര്‍ച്ചന നടത്തിയാല്‍ ഗുണഫലം.ശുക്ര
ദശ 20 കൊല്ലമാണ് പറയുന്നപോലെ ഗുണം മാത്രല്ല ദോഷവും ഉണ്ട് ഓരോ ഗ്രഹത്തിന്റെയും അപഹാരകാലത്തി
നനുസരിച്ചാണ്. ഗുണ ദോഷങ്ങള്‍
ശനി രത്നം ഇന്ദ്രനീലം. പേരുപോലെ ശനി ദോഷകാരകനാണ് മുജ്ജന്‍മ പാപഫലമാണ് ശനിദശയിലെ ജനനം
സൂര്യപുത്രനായ ശനി നപുംസകമാണെ
ന്ന് സങ്കല്പം ഈ ദശയില്‍ ജനിച്ചവരെ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആയി ഗണി
ക്കപ്പെടുന്നില്ല ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ
കരിങ്കൂവളപ്പൂക്കളാല്‍ അര്‍ച്ചിക്കുക ഉത്തമം
രാഹു രത്നം ഗോമേദകം. പൊതുവേ ദോഷകാ
രകനായ രാഹു സര്‍പ്പമായാണ് വിശ്വാ
സം സര്‍പ്പപൂജ ഫലം ചെയ്യും ജ്യോതിഷത്തില്‍ പ്രത്യേക പൂക്കള്‍ പറയുന്നില്ല അസുരാംശമായതിനാല്‍ തമോഗുണ പ്രധാനം
കേതു രത്നം വൈഢൂര്യം .രാഹുവിന്റെ മറുപാതി ദോഷസമയാണ് കേതുദശയും.
എല്ലാദോഷത്തിനും നവഗ്രഹ പീഢാസ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നത് ഉത്തമം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.