എങ്ങിനെയാണ് ഒരു കാവ് നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത് ? ഏതൊക്കെ മരങ്ങള്‍ നടണം ഏതൊക്കെ പാടില്ല ഒന്നു നോക്കാം

മുള്ളുകള്‍ ഉള്ള ചെടികള്‍ സര്‍പ്പങ്ങളുടെ ശത്രുക്കള്‍ ആകുന്നു. മുള്ളുകള്‍ ഉള്ളവ കാവില്‍ വേണ്ട മുള്ളുകളാല്‍ പൊതിഞ്ഞ ചെടിയുടെ സമീപത്തു കൂടി ഇവ സഞ്ചരിക്കില്ല മുള്ളുകള്‍ ഇവയുടെ ദേഹത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തും

തൊട്ടാവാടി / ശതാവരി / ഈ ചെടികള്‍ കാവില്‍ വളരാന്‍ അനുവദിക്കരുത് ഇവയുടെ മുള്ളുകള്‍ പാമ്പുകളുടെ ശല്ക്കങ്ങളെ കീറി മുറിക്കാറുണ്ട് മുള്ളുകള്‍ ഉള്ളവ കാവിനു ദോഷം ചെയ്യും .

മഴക്കാലത്ത് ഒറ്റല്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം കൊണ്ട് മത്സ്യത്തെ പിടിക്കാറുണ്ട് മുളകള്‍ കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പൊള്ളയായ നീളന്‍ കുട്ടകള്‍ നിങ്ങള്‍ കണ്ടിരിക്കും ഇവ വെള്ളത്തില്‍ പതിപ്പിച്ച് അതില്‍ കുടുങ്ങുന്ന മീനിനെ പിടിക്കാം .

പക്ഷേ ഈ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ ചിലപ്പോള്‍ പാമ്പും കുടുങ്ങും അതിന് പരിഹാരമായി ഒറ്റ്ലില്‍ മുള്ളം കാരയുടെ കമ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്തു ഒറ്റല്‍ നെയ്താല്‍ പാമ്പുകള്‍ കുടുങ്ങില്ല കരിം കാര എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ചെടിയില്‍ കാരിരുമ്പിന്റെ ശക്തിയുള്ള മുള്ളുകളുണ്ട്‌ കാപ്പിക്കുരുവിന്റെ ആകൃതിയില്‍ കറുത്ത പഴങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കാരയുടെ ഫലം ഭക്ഷണമാണ് .

പക്ഷേ ഇവയും പാമ്പ് വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ശത്രുവാണ് ഇവയും കാവില്‍ പാടില്ല

വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഗന്ധം ഉള്ളവ ഒന്നും തന്നെ കാവില്‍ നാട്ടു വളര്‍ത്തരുത്. സര്‍പ്പഗേന്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ചെടി വള്ളികളായി വീട്ടില്‍ വളര്‍ത്തിയാല്‍ പാമ്പുകള്‍ പടിക്കല്‍ പോലും വരില്ല . അത് കൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി എന്നിവയും കാവില്‍ വേണ്ട

മറ്റൊന്ന് നാഗത്താളി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്തന വര്‍ദ്ധിനിയാണ്. ഇവയ്ക്കു പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ മണമോ ഗുണമോ കാണാന്‍ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ പണ്ട് കാലങ്ങളില്‍ വനങ്ങളില്‍ രാത്രി സഞ്ചാരം നടത്തിയിരുന്നവരും കാമലീലകള്‍ തൊഴിലാക്കിയവരും പാമ്പില്‍ നിന്നും രക്ഷ നേടാന്‍ ഇതു പുരട്ടി കുളിക്കാറുണ്ട്‌ നാഗത്താളി പാമ്പിന്റെ ശത്രുവാണ് . ഇതു പുരട്ടി കുളിച്ചാല്‍ സ്തനങ്ങള്‍ വളരും ഈ സസ്യവും കാവില്‍ വേണ്ട.

കഞ്ഞിരമരം പൂവിടാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇഴ ജന്തുക്കള്‍ അടുക്കില്ല കായകള്‍ വീഴാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ ആ പരിസരത്തുള്ള ഒട്ടു മിക്ക പുഴുക്കളും ചാകാന്‍ തുടങ്ങും. കാഞ്ഞിരം ഒരു കാരണവശാലും കാവുകളിൽ പാടില്ല .

വേപ്പിലെ ശ്രേഷ്ഠന്‍ ആയ ആര്യ വെപ്പിനെയും അരയാലിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു നടുന്ന ചടങ്ങ് ഭാരതത്തില്‍ നിലവിലുണ്ട്. ആല്‍ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തന്റെ അരികില്‍ നില്ക്കുന്ന എന്തിനെയും വിഴുങ്ങുന്നു .

ആല്‍ മരങ്ങളെ കൊണ്ട് മാവിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഭാരതത്തില്‍ നിലവിലുണ്ട്. നാഗവും ആരായാലും നല്ല പ്രണയികള്‍ ആകുന്നു. വേദ വിദ്യകള്‍ അറിഞ്ഞ പുരുഷനും വേദ വിദ്യ വാഹിനിയായ യുവതിയുടെയും ഗുരുകുല വിദ്യകള്‍ തുല്യമാണ് ഇരുവരും വിദ്യാവാഹിനികള്‍ ആകുന്നു. ഇവര്‍ തമ്മിലുള്ള സംഗമത്തിനാണ് നാം വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് .

വിദ്യാ + വാഹം = വിവാഹം

കാവിലും ചില വിവാഹങ്ങള്‍ നടക്കാറുണ്ട് ആലും മാവും ഒന്നിച്ചു കാവില്‍ വളര്‍ന്നാല്‍ അതിനെ ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാവിന്റെ ജീവനെ തുടിപ്പിക്കാന്‍ ഈ രണ്ട് വൃക്ഷവും ഒന്നുച്ചു നടുക.

വളര്‍ച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ മാവിനെ ആല്‍ മരം അകമേ വിഴുങ്ങുന്നു. പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാല്‍ ആല്‍ മരത്തിന്റെ ശാഖയില്‍ നിന്ന് മാവ് മുളച്ചു നില്‍ക്കുന്നതായി മാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ.

ആല്‍ മരം മാവിനെ പുല്കി രക്ഷയേകുന്ന ഈ കാഴ്ച ഇന്നും ചില കാവുകളില്‍ കണ്ടു വരുന്നു. ഈ സംഗമത്തിലൂടെ മാവില്‍ ചില വിശേഷങ്ങള്‍ വന്നു ചേരും. ഇങ്ങിനെ അരയാലില്‍ ഒതുങ്ങി വളരുന്ന മാവുകള്‍ അത്ഭുത ഔഷധങ്ങളാണ്‌. ഇതില്‍ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന മാമ്പഴം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. സാക്ഷാല്‍ ആത്മാവിന്റെ വിശേഷത ഈ മാമ്പഴത്തില്‍ നിറയെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന മാവിന്റെ ഫലത്തിന് തേനിന്റെ രുചിയുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളില്‍ ജീവന്റെ പുതിയ തുടിപ്പുകളായി ഇണ ചേര്‍ന്ന് ചൈതന്യവത്തായ ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു . അത് കൊണ്ട് വൃക്ഷ രാജന് ഭാര്യയായി കാവില്‍ മാവുകള്‍ നട്ട് പിടിപ്പിക്കാം.

അതുകൊണ്ട്നിര്‍ബന്ധമായും കാവില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത മരമാണ് അരയാല്‍. ഈ വട വൃക്ഷം കാവിന്റെ മനോഹാരിതയക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു.

അഥര്‍വ്വവേദം ആലിനെയും നാഗത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവരെ രണ്ടിനെയും വിദ്യകൊണ്ട് ആവാഹനം നടത്തി ഒരിക്കലും വേര്‍പിരിയാത്ത ആത്മ ബനധം അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആലും നാഗവും ഉറ്റ ചങ്ങാതികള്‍ ആകുന്നു.

അത് കൊണ്ട് നാഗങ്ങള്‍ക്ക്‌ അഥര്‍വ്വവേദം വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് അരയാല്‍ ബന്ധു എന്നാണ്. കാരണം എഴുത്താണി മൂര്‍ഖന്‍ / ചുരുട്ടമണ്ഡലി / മോതിര വളയന്‍ / എന്നിവ വിഷം കൂടിയാല്‍ ആലിന്റെ ചുവട്ടില്‍ ആഴ്ച കളോളം വിശ്രമിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് കാവില്‍ അരയാല്‍ നട്ട് പിടിപ്പിക്കണം. മറ്റൊന്ന്‍ ആലിന്‍ കീഴെ ഉറുമ്പുകള്‍ വരില്ല. .ചിതലും ഉറുമ്പും ഉള്ളിടം പാമ്പുകള്‍ വാഴില്ല. കാവിനോടും നാഗങ്ങളോടും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കില്‍ ആല്‍ മരങ്ങള്‍ നാട്ടു പിടിപ്പിക്കുക. കൂടെ മാവുകളും വളരട്ടെ.

കാവില്‍ എല്ലാവിധത്തിലും ഉള്ള പാലകള്‍ നടാം. എരുക്ക് ചെടികള്‍ വളര്‍ത്താം. പന നട്ടുവളര്‍ത്താം. മയിലെള്ള് എന്ന മരം കാവിന്റെ അഴകാണ്. ചുണ്ണാമ്പു വള്ളികള്‍ പടര്‍ത്താം. പുല്ലാഞ്ഞി വള്ളികള്‍ വളരട്ടെ. ഇവയെല്ലാം പാവം പക്ഷിയായ കാലന്‍ കോഴികള്‍ക്ക് കാവില്‍ കുടില്‍ കെട്ടാന്‍ ഉതകും.

ഒരില മാത്രം ഉള്ള ഒരിലത്താമാര മണ്ണിലെ ചൂടിനെ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തും ഇതു കാവില്‍ എന്നും കുളിരുള്ള കാലാവസ്ഥയുണ്ടാക്കും.

ഇനി കാവിലെ കുളത്തില്‍ വരാല്‍ മത്സ്യങ്ങളെ വളര്‍ത്തുക. ചെറുമീനുകളെ വളര്‍ത്തുക. ഇവ പാമ്പിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് .

മറ്റൊന്ന് ജല തൊട്ടാവാടി കുളത്തില്‍ വളര്‍ന്നാല്‍ ജലം ചൂടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് മുള്ളില്ലാത്ത ഈ തൊട്ടാവാടി കാവിലെ കുളത്തില്‍ വളരട്ടെ .

കാവളം / കണിക്കൊന്ന / എന്നീ മരങ്ങളില്‍ പാമ്പുകള്‍ക്ക് പെട്ടന്ന് കയറുവാന്‍ സാധിക്കും. പാമ്പിന്റെ സഹായി ആണ് ഈ മരങ്ങള്‍. പക്ഷേ ചന്ദന മരം കാവില്‍ വേണ്ട. ചന്ദനം നടുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ധനത്തിനോടുള്ള ആര്‍ത്തി കൊണ്ട് ചിലപ്പോള്‍ കാവ് നശിപ്പിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

വെളുത്ത പൂക്കള്‍ രാത്രിയിലാണ് വിരിയുന്നത് ഇത്തരം പൂക്കളില്‍ അഗ്നി ഗന്ധം കൂടുതലാണ്. നഗരത്തിലെ ഓടയില്‍ നിന്നും രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് അസഹ്യമായ ദുര്‍ഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത്. പകല്‍ സൂര്യതാപം നിമിത്തം അധിക ഗന്ധം നാം അറിയുന്നില്ല. അതുപോലെ രാത്രിയില്‍ സൂര്യന്റെ കുറവുകള്‍ നികത്തുന്നത് വെളുത്ത പൂവുകളാണ്. സൂര്യ ഭഗവാന്റെ പ്രതി പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നവയാണ് വെളുത്ത പൂക്കള്‍. ഇവയില്‍ അതി സൂക്ഷ്മമായി ഉണ്ടാകുന്ന പെട്രോളിയം പെട്ടന്ന് കാറ്റില്‍ അലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്ന് സുഗന്ധം പരത്തുന്നു .

രാത്രിയില്‍ വായുവിനെ ശുദ്ധമാക്കാന്‍ ദൈവം നിര്‍മ്മിച്ചതാണ് വെളുത്ത പൂക്കള്‍. വൃശ്ചികത്തില്‍ പാല പൂവിട്ടും പൈണ്‍ മരങ്ങള്‍ പൂവിട്ടും വായു കൂടുതല്‍ ശുദ്ധമാക്കുന്നു

പാരിജാതവും മുല്ലകളും കാവില്‍ വളർത്താം.

വെളുത്ത പുഷ്പ്പങ്ങള്‍ കാവില്‍ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുക . അത് പരിസര വാസികള്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഉത്തമ സന്താനങ്ങള്‍ കാവിനാല്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ. കാവുകള്‍ നാടിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന മഹാക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ആകുന്നു .

നാഗ വെറ്റില ദിനവും ഒരിതള്‍ കഴിച്ചാല്‍ മെയ് വഴക്കം ഉണ്ടാകും. വേദനകള്‍ കുറയുന്നു. കാവില്‍ നാഗവെറ്റില വളരണം.

കാവില്‍ എന്നും വിളക്ക് വെച്ചുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഇതു കാവിനു വെളിയില്‍‍ ആകാനെ പാടുള്ളൂ. കാരണം കരിയിലകളില്‍ ഉറങ്ങുന്ന ജീവികള്‍ നിങ്ങളുടെ കാലടികളില്‍ അമര്‍ന്നു മരിക്കരുത്‌. വിളക്കു വെപ്പുകൊണ്ട് കരിയിലകളില്‍ തീ പിടിക്കരുത്.

കാവില്‍ ചവറുകള്‍ അടിച്ചു വാരി എല്ലാ ദിനവും വൃത്തിയാക്കരുത് ഒരു ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും ചവര്‍ കുമിഞ്ഞു കൂടട്ടെ .ചവറില്‍ നിരവധി ഇഴയുന്ന ചെറു ജീവികള്‍ ജീവിക്കുന്നു. കരിയിലകളില്‍ ഒളിച്ചു ജീവിക്കുന്ന പാമ്പാണ് കരിയില നീര്‍ക്കോലികള്‍ തെയ്യാന്‍ എന്നും കരിയിലയിലെ നീര്‍ക്കോലിയെ വിളിക്കുന്നു . ദൈവം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പുകള്‍ ആണിവ. പഞ്ചപാവങ്ങളാണ് ഈ വര്‍ഗ്ഗം. കരിയിലകള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇവയുടെ വംശത്തിന്റെ കാര്യo കഷ്ടമാകും.

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാവ് ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂര്‍ ഭാഗത്തുള്ള ഇരിങ്ങോള്‍ കാവാണ്‌. വന സ്നേഹികളും കാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഈ കാവ് കാണാന്‍ മറക്കരുത് . കൊടും കാടിന്റെ മനോഹാരിത ജനിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാവില്‍ ചെന്നാല്‍ ഭീമാകാരമായ പടു വൃക്ഷങ്ങള്‍ കാണാം. ചില വന്മരങ്ങള്‍ കടപുഴുകി വീണു കിടക്കുന്നതും അതിനെ പലതരം ജീവജാലങ്ങള്‍ തിന്നു തീര്‍ക്കുന്നതും കണ്ടു നിന്ന് ആസ്വദിക്കാം.

ആവണക്കെണ്ണ മുതല്‍ മാരോട്ടിയുടെ എണ്ണ വരെ കാവില്‍ തിരിയിട്ടു കത്തിക്കാം. നെയ്യില്‍ കസ്തൂരി ചേര്‍ത്തു വിശേഷ ദിവസങ്ങളില്‍ വലിയ വിളക്കുകള്‍ കത്തിക്കുക .കാവിന്റെ പരിസരo മുഴുവനും സുഗന്ധം നിറയും. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനെ കാവുകളുമായി കൂടുതല്‍ അടുപ്പിക്കും.

കാവില്‍ മാരോട്ടിയുടെ എണ്ണയും കരെള്ളിന്റെ എണ്ണയും മാറി മാറി കത്തിക്കുക . പാമ്പിന്റെ പൊഴിച്ചിട്ട പടങ്ങള്‍ തിരിയാക്കി കത്തിച്ചാല്‍ സര്‍വ്വ രോഗ സംഹാരം തന്നെ നടക്കും. പടം പൊഴിച്ചിട്ട ശല്ക്കങ്ങള്‍ നല്ലൊരു ഔവ്ഷധമാണ് .

പക്ഷേ മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പിന്റെ പടങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധരാത്രിയിലോ ഭക്തര്‍ കാണാത്ത ഇടത്തോ അല്ലങ്കില്‍ വളരെ രഹസ്യ മായി മാത്രമേ തിരിയാക്കി കത്തിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളൂ .ജീര്‍ണ്ണതയെത്തിയതും പാമ്പ് സ്വയം പൊഴിച്ചിട്ടതുമായ പടങ്ങള്‍ക്കെ ഈ വിശേഷം കൈവരൂ.

ഇതിന്റെ തിരിനാളം നോക്കി നിന്നാല്‍ നാഗം ഇഴയുന്ന പോലെ തോന്നും. ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണിത്. ഈ നാളങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചാല്‍ യോഗ വിധികള്‍ വശമില്ലാത്തവരുടെ മനസ്സ് പതറും. അവര്‍ പിന്നെ കാണുന്ന പല വസ്തുവും പാമ്പാണെന്ന് തോന്നും. കയര്‍ പോലുള്ള വസ്തുക്കള്‍ അലപ്പ നേരം മാത്രം പാമ്പുകളായി തോന്നും. ഇതു ഭക്തരില്‍ കൊടിയ ഭയത്തെ ഉണ്ടാക്കും. ആയതു കൊണ്ട് ഈ ഔഷധ സമ്പ്രദായം പരമ രഹസ്യ മായി ആചരിക്കുക. അപസ്മാര രോഗത്തിന് നിറയെ ഗുണം കിട്ടുന്ന ഈ നാഗത്തിരി പൂജ എന്നും ആചരിക്കാന്‍ പാടില്ല. അതിനും ചില ദിവസങ്ങള്‍ ഉണ്ട് അങ്ങിനെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ മാത്രമേ അത് പാടുള്ളൂ.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.