ഭർത്തൃവിചിന്തനം

രന്ധ്രേണ ഭർത്തൃഭാവനേ
കാരകേണാസ്യചാർക്കിണാ
ചിന്ത്യോയഥാസ്തശുക്രാഭ്യാം
ഭർത്തേതിബ്രൂയതേപരേ.

സാരം :-

പുരുഷജാതകപ്രകാരം ഏഴാം ഭാവംകൊണ്ടും കളത്രകാരകഗ്രഹമായ ശുക്രനെക്കൊണ്ടും ഭാര്യാനിരൂപണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപോലെതന്നെ സ്ത്രീജാതകപ്രകാരം എട്ടാം ഭാവംകൊണ്ടും ഭർത്തൃഭാവം (ഏഴാം ഭാവം) കൊണ്ടും ഭർത്തൃകാരകനായിരിക്കുന്ന ശനിയെക്കൊണ്ടും ഭർത്താവിനെ നിരൂപണം ചെയ്യണമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.