മുഴക്കോല്‍

            തച്ചുശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അളവാകുന്നു. പരമാനുവില്‍ നിന്നാണ് അളവിന്റെ ഉത്ഭവം. മുഴക്കോലാണ് തച്ചുശാസ്ത്രത്തിന്റെ അളവിന്റെ മാനദണ്ഡം.

          വാസ്തുശാസ്ത്രത്തില്‍ മാനനിര്‍ണ്ണയത്തിന് അളവുകോലാണ് മുഴക്കോല്‍. പരമാണുവില്‍ നിന്നാണ് മുഴക്കോലിന്റെ ഉല്‍പ്പത്തി.

             സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പാതയില്‍ കാണുന്ന പൊടിപടലങ്ങളില്‍ ഒരെണ്ണത്തിനെ മുപ്പത് ആയി ഭാഗിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു പരമാണു. യോഗികള്‍ക്ക് മാത്രമേ പരമാണുവിനെ നഗ്നനേത്രങ്ങള്‍കൊണ്ട് കാണാനാവു.

            ആ പരമാണു ക്രമേണ വര്‍ധിച്ച് യവമായും പിന്നെ അംഗുലമായും വിതസ്തിയായും പിന്നെ കോല്‍ ആയും ഒടുവില്‍ ദണ്ഡു ആയും പരിണമിക്കുന്നു.

         പരമാണുവില്‍ നിന്ന് മുഴക്കോലിലെത്താനുള്ള കണക്ക് താഴെ പറയുന്നു.

8 പരമാണു                        = 1  ത്രസരേണു

64 പരമാണു                      = 1 രോമാഗ്രം 

512 പരമാണു                    = 1 ലീക്ഷ 

4096 പരമാണു                  = 1 യൂകം 

32,768 പരമാണു               = 1 യവം 

           അങ്ങിനെ എട്ട് യവം കൂടിയാല്‍, അതായത് 2,62,144 പരമാണു കൂടിയാല്‍ ഒരു അംഗുലമായി. അത്തരം 12 അംഗുലം ചേര്‍ന്നാല്‍ ഒരു വിതസ്തിയായി. രണ്ടു വിതസ്തി = ഒരു കോല്‍.

       അതായത് 62,91,456 പരമാണു ചേര്‍ന്നാല്‍ ഒരു കോല്‍ ആയി. ഈ കോല്‍ ആണ് ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.