എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

ചന്ദ്രസ്യ രന്ധ്രോപഗതസ്യ ദായേ
ദേഹസ്യ കാർശ്യം ജലഭീതിദുഃഖം
വിദേശയാനം സകലൈർവ്വിരോധം
കുഭോജനം മാതൃജനസ്യ നാശം.

സാരം :-

എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം ദേഹത്തിന് ചടവും ക്ഷീണവും ജലത്തിൽനിന്നു ഭയവും ദുഃഖങ്ങളും അന്യദേശഗമനവും സംഭവിക്കുകയും എല്ലാവരോടും വിരോധം ജനിക്കുകയും ഭക്ഷണസുഖം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും മാതാവിനോ മാതൃതുല്യകളായ മറ്റു സ്ത്രീകൾക്കോ നാശമുണ്ടാവുകയും ഫലമാകുന്നു.

എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ ബലഹീനനും പാപഗ്രഹയുക്തനുമായാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ അനിഷ്ടഫലങ്ങൾ തികച്ചും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.