ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

ഭാഗ്യഗതചന്ദ്രദായേ
ഭാഗ്യം ഗുരുദേവതാപ്രസാദം ച
കുസുമാനുലേപനാംബര-
വിഭവപ്രാപ്തിം സ്വധർമ്മനിരതിമപി.

സാരം :-

ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം ഭാഗ്യവും ഗുരുപ്രസാദവും പരദേവതാപ്രീതിയും ലഭിക്കുകയും സുഗന്ധപുഷ്പങ്ങളും ചന്ദനാദ്യനുലേപനങ്ങളും വിശേഷവസ്ത്രങ്ങളും സമ്പത്തും അനുഭവിക്കുകയും സ്വധർമ്മത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.