കന്നി രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

കന്ന്യായാം ചന്ദ്രദശാ
വിദേശയാനം വരസ്ത്രീയാ ലാഭം
കാവ്യകലാസ്വതിനിപുണം
ദേശഗ്രാമാധിപത്യമപി ലഭതേ.

സാരം :-

കന്നി രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം അന്യദേശഗമനവും ഉത്തമസ്ത്രീലാഭവും കാവ്യകലകളിൽ ഏറ്റവും നൈപുണ്യവും ദേശത്തിന്റെയും ഗ്രാമത്തിന്റെയും ആധിപത്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.