തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

ചന്ദ്രദശായാം ജൂകേ
ദ്യൂതസ്ത്രീദോഷതോƒർത്ഥഹാനിസ്സ്യാൽ
ഭഗ്നോത്സാഹീ ചപലോ
ദാരിദ്രസുപീഡിതോ മനോദുഃഖീ.

സാരം :-

തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം ചൂതുകളികൊണ്ടും സ്ത്രീനിമിത്തവും അർത്ഥഹാനി സംഭവിക്കുകയും ഉത്സാഹഹീനതയും ചാപല്യവും ദാരിദ്രപീഡയും പലപ്രകാരേണ മനോദുഃഖവും അനുഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.