മൗഢ്യമുള്ള ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

ദിനേശരശ്മ്യാഹതചന്ദ്രദായേ
പ്രാപ്നോതി ദുഃഖം സ്വജനൈർവ്വിരോധം
ഭാര്യാക്ഷയം വൈരിനൃപാഗ്നിചോരൈഃ
പീഡാം കൃഷേർമ്മാതുരപി പ്രണാശം.

സാരം :-

മൗഢ്യമുള്ള ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം ദുഃഖവും സ്വജനവിരോധവും ഭാര്യാനാശവും ശത്രു, രാജാവ്, അഗ്നി, കള്ളൻ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവവും കൃഷിനഷ്ടവും മാതൃനാശവും അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. ഈ ദശാകാലത്ത് വലിയ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.

*****************

ചന്ദ്രന് 12 തിയ്യതി വരെ മൗഢ്യമാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.