മീനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

മീനഗതേന്ദുദശായാം
ജലാർത്ഥഭാഗീ സദാടനോ ധീമാൻ
ഗോമഹിഷദാരപുത്രൈ-
സ്സഹിതോ ജലയാനഭാഗ്വിഗതശത്രുഃ

സാരം :-

മീനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം ജലജങ്ങളായ ദ്രവ്യങ്ങളെ ലഭിക്കുകയും എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കയും ബുദ്ധിശക്തി ഏറിയിരിക്കുകയും പശു, കാള, എരുമ മുതലായ ചതുഷ്പാത്തുകളും ഭാര്യാപുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ജലമാർഗ്ഗമായി (കപ്പൽ, തോണി മുതലായവ) സഞ്ചരിക്കയും ശത്രുക്കളില്ലാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.