മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

മൃഗഗതചന്ദ്രദശായാം
ഭീതിയുതോ രോഷവാൻ വിഗതലജ്ജഃ
സ്ത്രീധനധാന്യക്ഷിതിഭാഗ്
ബഹുശ്രുതോ വാ ന ചാതിധനപുത്രഃ

സാരം :-

മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം ഭയവും കോപവും വർദ്ധിക്കുകയും ലജ്ജയില്ലായ്കയും ഭാര്യയും ധനധാന്യങ്ങളും ഭൂമിയും ലഭിക്കുകയും വളരെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു പ്രസിദ്ധനാകയും വളരെ ധനവും പുത്രന്മാരും ഇല്ലാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.