ധനുരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം

ചാപഗതേന്ദുദശായാം
ഗജാശ്വനാഥസ്സുതാർത്ഥലാഭശ്ച
പൂർവ്വാർജ്ജിതധനാശഃ
സുഖീ സുപ്തജ്യോƒതിപുണ്യകർമ്മാ ച.

സാരം :-

ധനുരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ദശാകാലം ആനയുടേയും കുതിരയുടേയും ആധിപത്യം ലഭിക്കുകയും പുത്രലാഭവും അർത്ഥലാഭവും ഉണ്ടാവുകയും കാരണവന്മാർ സമ്പാദിച്ച ധനത്തിനു ഹാനിവരികയും സുഖവും ഏറ്റവും പൂജ്യതയും സിദ്ധിക്കുകയും വളരെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.