ചൈതന്യഹാനികരങ്ങളായവ സംഭവിച്ചാല്‍ ഉടന്‍തന്നെ അതിനു പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്

ദേവഃ സ്വഭക്തജനതാനുജിഘൃക്ഷയാ൪ച്ചോ
പാധൗ തഥാ നിയതസന്നിധിമാദധാനേ
ശ്രേയോ ദുരാസദതയാ തദപാസനാ൪ത്ഥം
സ്യാച്ചേന്നിമിത്തമഥ നിഷ്കൃതിമാദധീത

സാരം :-

ദേവന്‍ തന്‍റെ ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനു എപ്പോഴും ബിംബമാകുന്ന ഉപാധിയില്‍ അദൃശ്യമായ ചൈതന്യത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ചൈതന്യസാന്നിദ്ധ്യം ഭക്തന്മാ൪ക്ക് ശോഭനത്തിനു കാരണമായിത്തീരുന്നു. ഈ ദേവസാന്നിദ്ധ്യത്തിനു കുറവുവരാന്‍ തക്കവണ്ണം വല്ല സംഗതികളുമുണ്ടായാല്‍ ശുഭത്തിനു പകരം അശുഭം സംഭവിക്കാന്‍ ഇടവരും. അങ്ങിനെ വല്ല ചൈതന്യഹാനികരങ്ങളായവ സംഭവിച്ചാല്‍ ഉടന്‍തന്നെ അതിനു പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.