എട്ടാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

സാന്നിദ്ധ്യസ്യ നിവേദസ്യ തഥാ പരിജനസ്യ ച
കാര്യമഷ്ടമഭാവേന ഗുണദോഷനിരൂപണം.


സാരം :-

ദേവസാന്നിദ്ധ്യം, നിവേദ്യസാധനങ്ങള്‍, പരിചാരകന്മാ൪ എന്നിവരുടെ ഗുണദോഷഫലങ്ങളെ  ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എട്ടാം ഭാവംകൊണ്ടുവേണം. 


*************************************************എട്ടാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

1). മൂലപ്രതിഷ്ഠയുടെ ശക്തി

2). നിവേദ്യത്തിന്‍റെ പര്യാപ്തതയും അപര്യാപ്തതയും

3). ദേവതൃപ്തി

4). അമ്പലവാസികളല്ലാത്ത ജോലിക്കാ൪

5). അപകടങ്ങള്‍

6). മരണം

7). തീപിടുത്തം

8). കാലാന്തരത്തില്‍ വന്ന പ്രതിഷ്ഠകള്‍

9). അഷ്ടബന്ധം

10). ബിംബപീഠത്തിന്‍റെ സ്ഥിതി

11). യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും

12). ദേവതാശാപവും കോപവും

13). വഴിപാടുകള്‍

14). പ്രതിമയുടെ (പ്രതിഷ്ഠയുടെ , വിഗ്രഹത്തിന്‍റെ, ബിംബത്തിന്‍റെ) സ്ഥിതി.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.