മൂന്നാം ഭാവം, നാലാം ഭാവം, അഞ്ചാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

ചിന്തനീയാസ്തൃതീയേന നിവേദ്യപരിചാരകാഃ
പ്രാസാദമണ്ഡപാദീന്യപ്യുപവേശ്മാനി വാഹനം
ക്ഷേത്രപ്രദേശമഖിലം ചതു൪ത്ഥേന വിചിന്തയേല്‍
സാന്നിദ്ധ്യമപി ബിംബഞ്ച പഞ്ചമേനാപി ചിന്ത്യതാം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ മൂന്നാം ഭാവംകൊണ്ടുവേണം നിവേദ്യസാധനങ്ങളേയും പരിചാരകന്മാരെപ്പറ്റിയും ചിന്തിച്ചു പറയേണ്ടതാണ്. 

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നാലാം ഭാവംകൊണ്ടുവേണം ശ്രീകോവില്‍, പ്രാ൪ത്ഥനാമണ്ഡപം, വല്യമ്പലം, ചുറ്റമ്പലം, ബലിക്കപ്പുര ഇവകളെപ്പറ്റിയും, മറപ്പള്ളി (തിടപ്പള്ളി), ഊട്ടുപുര, കൊട്ടാരം മുതലായ ഉപഗ്രഹങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഉപദേവന്മാരുടെ കോവിലുകളെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കണം. അതുപോലെതന്നെ വാഹനം മതിലിനുള്ളിലുള്ള ക്ഷേത്രസങ്കേതസ്ഥലം, ഇവയെപ്പറ്റിയും ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നാലാം ഭാവംകൊണ്ട് പറയേണ്ടതാണ്. വിശേഷിച്ച് ക്ഷേത്രപ്രദേശാഖിലം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ദേവസ്വമായ മറ്റുള്ള ഭൂമികളെപ്പറ്റിയും ഈ നാലാം ഭാവംകൊണ്ടുതന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ദേവപ്രശനത്തില്‍ അഞ്ചാം ഭാവംകൊണ്ടു ദേവസാന്നിദ്ധ്യവും ബിംബവും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. മുമ്പേ ലഗ്നംകൊണ്ട് ദേവസാന്നിദ്ധ്യത്തെ വിചാരിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദേവസാന്നിദ്ധ്യം അഞ്ചാം ഭാവംകൊണ്ടും വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടു ഭാവം കൊണ്ടുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് ഐക്യം വരുമ്പോള്‍ ഫലത്തിന് ദാ൪ഢ്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്രകാരം ബിംബത്തിന്‍റെ ശുഭാശുഭങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടതും അഞ്ചാം ഭാവംകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

****************************************************************


മൂന്നാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

1). നിവേദ്യവസ്തുക്കള്‍

2). നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നവ൪

3). അടുക്കളജോലിക്കാ൪

4). മറ്റു ജോലിക്കാ൪

5). സഹായ ശാന്തിക്കാ൪ (കീഴ്ശാന്തിക്കാ൪)

6). നിവേദ്യപാത്രങ്ങള്‍

7). മടപ്പള്ളി (തിടപ്പള്ളി)  - നിവേദ്യം പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം.

8). അടുക്കള

9). നിവേദ്യത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന അരി

10). നിവേദ്യസാധനങ്ങള്‍ വരുന്ന രീതി

11). നാഗസ്വരവാദ്യക്കാ൪

12). പൂജക്കാ൪

13). തൂപ്പുകാ൪

14). ക്ഷേത്രജോലിക്കാരുടെ ജാതിനാലാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

1). ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പൊതുവേയുള്ള നന്മതിന്മകള്‍

2). ഉപദേവാലയങ്ങള്‍

3). ശ്രീകോവില്‍ - ഗ൪ഭഗൃഹം

4). മണ്ഡപം

5). അടുക്കള

6). ഊട്ടുപുര

7). മതില്‍കെട്ട്

8). പണപ്പുര

9). ഹോമപ്പുര

10). ബലിപീഠം

11). ക്ഷേത്രത്തിലെ ആന

12). രഥം

13). പല്ലക്ക്

14). കൊടി - ധ്വജം

15). ദേവവാഹനം

16). നാടകശാല

17). മുന്‍വാതില്‍

18). രഥപ്പുര

19. നാല്‍ക്കാലി സ്വത്ത്

20). മാനേജ൪

21). ക്ഷേത്രക്കുളം

22). ക്ഷേത്രകിണ൪

23). ക്ഷേത്രത്തിലെ അലങ്കാരണങ്ങള്‍

24). ഭൂസ്വത്ത്

25). ക്ഷേത്രം നില്‍ക്കുന്ന പ്രദേശംഅഞ്ചാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

1). ദേവസാന്നിദ്ധ്യം

2). ദേവപ്രഭാവം

3). പ്രതിമ (ബിംബം, വിഗ്രഹം, പ്രതിഷ്ഠ)

4). പ്രതിഷ്ഠയുടെ സംഖ്യ

5). ഉപദേവന്മാ൪

6). മന്ത്രജപം

7). ഉപദേവബിംബങ്ങള്‍

8). ബലിമൂ൪ത്തി

9). ബലിക്കല്ല്

10). ധ്വജദേവത

11). ധ്വജം

12). ചൈതന്യം

13). മലമൂത്രം മുതലായ മാലിന്യങ്ങള്‍

14). ബിംബനി൪മ്മാണ വസ്തു - ലോഹം, തടി, മണ്ണ് മുതലായവ

15). ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠ

16). ബിംബത്തിന്‍റെ ചരസ്ഥിരസ്വഭാവം

17). പ്രതിഷ്ഠാചരിത്രം 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.