പതിനൊന്നാം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

സുകൃതം ച ധനായാനമപ്യായേന വിചിന്തയേല്‍
ധനനാശവ്യയാചാ൪യ്യാശ്ചിന്ത്യാസ്യു൪വ്യയരാശിനാ- ഇതി

സാരം :-

പുണ്യം, ഐശ്വര്യം എന്നിവ പതിനൊന്നാം ഭാവംകൊണ്ടാണ് ദേവപ്രശനത്തില്‍ അറിയേണ്ടത്. അതുപോലെ ധനലാഭത്തിന്‍റെ സ്ഥിതിയും പതിനൊന്നാം ഭാവം കൊണ്ടുതന്നെ അറിയണം. 

ധനത്തിന്‍റെ നാശവും ചെലവും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവംകൊണ്ടു വേണം ദേവപ്രശനത്തില്‍ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ തന്ത്രിമാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശുഭാശുഭങ്ങളും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവംകൊണ്ടുതന്നെ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ചിന്തിച്ചറിയണം.


***********************************************പതിനൊന്നാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍


1). ക്ഷേത്രമഹത്വം

2). ധനവൃദ്ധി

3). ആഗ്രഹപൂ൪ത്തി

4). ഭക്തന്മാരുടെ വഴിപാടുകള്‍

5). വരവ്

6). ധനസമ്പാദ്യം

7). മതപരമായ മഹത്വം

8). അന്നദാനം

9). പുരോഗതി

10). തൃപ്തിപന്ത്രണ്ടാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

1). ചെലവുകള്‍

2). വൈദീകകാര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ചെലവ്

3). ദു൪വ്യയം

4). തന്ത്രി

5). മുഖ്യശാന്തി

6). പാപം

7). ശാപം

8). പൊട്ടലുകള്‍

9). ക്ഷേത്രത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ക്ഷയം

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.