ദേവചൈതന്യത്തിനു വൈകല്യം സംഭവിക്കും

ജീ൪ണ്ണോദ്ധൃതിം സ്ഥാപിതമന്ത്രബിംബ
ഗൃഹാദിജീ൪ത്തൗ സപദീതി കു൪യ്യാല്‍
ദുഃസ്ഥോƒന്യഥാ ചേദ്വിപദേ തഥാ ചേല്‍
സുസ്ഥോƒത്ര ദേവോ യദി സമ്പദേ സ്യാല്‍ - ഇതി

സാരം :- 

മന്ത്രവിധിപ്രകാരം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബിംബത്തിനൊ അതിന്നാധാരമായ ശ്രീകോവിലിനൊ മറ്റു ഉപാലയങ്ങള്‍ക്കൊ വല്ല കേടുപാടുകളും കണ്ടാല്‍  ഉടന്‍തന്നെ വിധിപ്രകാരം ജീ൪ണ്ണോദ്ധാരം നടത്തേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ ദേവചൈതന്യത്തിനു വൈകല്യം സംഭവിക്കും. ആ ചൈതന്യദോഷംകൊണ്ട് ദേവരക്ഷകന്മാ൪ക്കും നാട്ടിനും ആപത്തുക്കള്‍ സംഭവിക്കതന്നെ ചെയ്യും. ദോഷങ്ങള്‍ക്ക് നിവാരണങ്ങള്‍ ചെയ്‌താല്‍ രക്ഷാധികാരികള്‍ക്കും നാട്ടിനും ശ്രേയസ്സ് സംഭവിക്കയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.