ആറാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

അശുദ്ധിഃ ശത്രവശ്ചോരാശ്ചിന്തനീയാ ഹി ശത്രുണാ
ചിന്ത്യം ജനപദോ ദ്യൂനരാശിനാ ഭൂഷണാനി ച

സാരം :-

അശുദ്ധി, ശത്രുക്കള്‍, കള്ളന്മാ൪ ഇവയെപ്പറ്റി ആറാം ഭാവംകൊണ്ടാണ് വിചാരിച്ചറിയേണ്ടത്.

ദേശങ്ങള്‍, പൊതുജനങ്ങള്‍, തിരുവാഭരണങ്ങള്‍ ഇവയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏഴാം ഭാവംകൊണ്ടാണ്.


************************************************************ആറാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

1). ബിംബദോഷം

2). ശത്രുപീഡ

3). മോഷണം

4). ആഭിചാരം, ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം

5). ചവറുകള്‍

6). മറ്റുക്ഷേത്രങ്ങളുമായുള്ള മത്സരം

7). കലഹങ്ങള്‍

8). ചൈതന്യനാശംഏഴാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

1). ഭക്തന്മാ൪

2). തീ൪ത്ഥാടക൪

3). ക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യം

4). ഊരാളന്മാരുടെ ഭക്തി

5). ഗ്രാമവാസികളുടെ അവസ്ഥ

6). ദേവന്‍റെ ആഭരണങ്ങള്‍

7). സ്വത്ത്

8). അലങ്കാരം

9). അലങ്കാരരീതി

10). ദേവസ്തുതിപാടല്‍

11). ഭൂസ്വത്ത്

12). വിളക്കുകള്‍

13). നിലവിളക്ക്

14). പൂജാപാത്രങ്ങള്‍

15). മണി

16). ദീപപാത്രങ്ങള്‍

17). മന്ത്രപുഷ്പങ്ങള്‍

18). തോട്ടം

19). പാട്ടുകള്‍

20). നൃത്തം

21). സ്തുതിപാഠക൪ ചെയ്യുന്ന സ്തുതി

22). പട്ടുവസ്ത്രങ്ങള്‍ 

23). രത്നങ്ങള്‍ 

24). ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ മുന്‍ഭാഗം

25). ഗേറ്റ്

26). ചുവ൪ചിത്രങ്ങള്‍ 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.