പ്രാസാദത്തിനു കേടുണ്ടായാല്‍ ബിംബത്തിനും ബിംബത്തിനു കേടുണ്ടായാല്‍ പ്രാസാദത്തിനും ദോഷം ബാധിക്കപ്പെടും

പ്രാസാദോƒ൪ച്ചാ ച വിശ്വശിതുരിഹ വപുഷീ
സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മേ യതോƒതോഅ-
ത്രാധാരാധേയഭാവാദിതരതതരഭവോഅ-
ദോഷോƒത്രൈകസ്ഥിതേƒപ്യാചരതു തദുഭയോ-
ശ്ശോധനം സ്ഥാനസംസ്ഥേ
തദ്വത്തച്ശോനാദ്യം യദി ന പരകൃതാ-
വസ്രുതോക്ഷാ സ്ഥലേലം

സാരം :-

ശ്രീകോവില്‍ ദേവന്‍റെ സ്ഥൂലമായ ദേഹവും ബിംബം സൂക്ഷ്മമായ ദേഹവുമാകുന്നു. ശ്രീകോവില്‍ ആധാരവും ബിംബം ആധേയവുമാണ്. ആധാരാധേയങ്ങളില്‍ ഒന്നിന് ദോഷം സംഭവിച്ചാല്‍ മറ്റേതിനും ആ ദോഷം പകരുമെന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. പ്രാസാദത്തിനു (ശ്രീകോവില്‍)  കേടുണ്ടായാല്‍ ബിംബത്തിനും ബിംബത്തിനു കേടുണ്ടായാല്‍ പ്രാസാദത്തിനും ആ ദോഷം ബാധിക്കപ്പെടും. ആകയാല്‍ ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് കേടുവന്നാല്‍ രണ്ടിനും ശുദ്ധിമുതലായ പരിഹാരങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

എന്നാല്‍ ബിംബത്തിനും പ്രാസാദത്തിനും (ശ്രീകോവില്‍)  അല്ലാതെ മതില്‍ക്കകത്തും മറ്റു ക്ഷേത്രപ്രവേശങ്ങളിലും അശുദ്ധി മുതലായ ദോഷങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചാല്‍ ഖനനം, ഹരണം, ദാഹപൂരണഗോനിവാസനം, വിപ്രോച്ഛിഷ്ടം ഗവ്യം ഈ പറഞ്ഞ സപ്തശുദ്ധി ആചരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ സ്ഥലദോഷമില്ലെങ്കില്‍ കലശാഭിഷേകത്തിന്‍റെ അവശിഷ്ടകലശം കൊണ്ട് പ്രോക്ഷണം നടത്തിയാല്‍ സ്ഥലശുദ്ധിവരും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.