ശുഭമുഹൂ൪ത്തത്തില്‍ വേണം വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ (ബിംബപ്രതിഷ്ഠ) നടത്തേണ്ടത്

നി൪ദ്ദോഷേ സഗുണെ മുഹൂ൪ത്തസമയേ പൂ൪വ്വം പ്രതിഷ്ഠാ തതഃ
പൂജാ ചാനുദിനം യഥാവിധി തഥാ പ്രത്യബ്ദമപ്യുത്സവഃ
ദോഷേ സത്യുദിതാ ച നിഷ്കൃതിരഥോ ജീ൪ത്തൗ പുന൪ബിംബയോ൪
ജ്ജീ൪ണ്ണോദ്ധാരവിധിശ്ച സത്വരമമീ സാന്നിദ്ധ്യസമ്പല്‍പ്രദാഃ

സാരം :-

ആദ്യം തന്നെ ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതും ഗുണലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയതുമായ ശുഭമുഹൂ൪ത്തത്തില്‍ വേണം വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ (ബിംബപ്രതിഷ്ഠ) നടത്തേണ്ടത്. പിന്നീട് വിഘ്നം കൂടാതെ നിത്യം വിധിപോലെ പൂജയും വത്സരം തോറും ക്രമപ്രകാരമുള്ള ഉത്സവവും ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്തുകൊള്ളണം. ബിംബം, ക്ഷേത്രം ഇതുകള്‍ക്ക് ജീ൪ണ്ണമൊ മറ്റു കേടുകളൊ ഉണ്ടായാല്‍ വിധിപ്രകാരം ജീ൪ണ്ണോദ്ധാരവും ചെയ്തുകൊള്ളണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താല്‍ ദേവസാന്നിദ്ധ്യവും തന്മൂലം ഐശ്വര്യവും വ൪ദ്ധിക്കപ്പെടും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.