ബിംബം (വിഗ്രഹം) ഇളകിയിട്ടുണ്ടെന്നും / വീണുപോയി എന്നും പറയണം

ബിംബം വിചിന്ത്യതേ യേന ചരരാശിഗതസ്സ ചേല്‍
ഭാവശ്ചലനമാദേശ്യം പാതോƒധോമുഖഗോ യദി

സാരം :-

ബിംബസ്ഥാനം ചരരാശി ആയിവന്നാല്‍ ബിംബം (വിഗ്രഹം) ഇളകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധോമുഖരാശി ആയിവന്നാല്‍ ബിംബം (വിഗ്രഹം) വീണുപോയി എന്നും പറയണം. ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ഭാവങ്ങള്‍ക്ക് ഭാവചിന്താക്രമത്തിലുള്ള സകല ന്യായങ്ങളും ചിന്തിച്ചു അവയുടെ പ്രാബല്യമനുസരിച്ച് ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ഫലം പറഞ്ഞുകൊള്ളണം. 

ഈ ബിംബരാശി ചരരാശിയായും അധോമുഖരാശിയായും വന്നാലും ബലവാന്മാരായ ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗ ദൃഷ്ടികളുണ്ടെങ്കില്‍ ബിംബത്തിനു ചലനമോ, പതനമോ പറയാന്‍ പാടില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.